fbpx Marta Jurczyk | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Marta Jurczyk

Marta Jurczyk

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2017 roku

magister Pedagogiki

Marta Jurczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Konstruowanie dyskursu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną w dramowych rekonstrukcjach nauczycieli i wychowawców

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lucyna Elżbieta Kopciewicz

Promotor pomocniczy: dr Dorota Katarzyna Krzemińska
Recenzenci: prof. dr hab. Agnieszka Aleksandra Gromkowska-Melosik, dr hab. Teresa Katarzyna Żółkowska, prof. USz

Dyplom nr 4179.


Gdańsk, 05 lipca 2017 r.

Data publikacji: czwartek, 26 października 2017 roku, 10:00
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 26 października 2017 roku, 10:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba