fbpx Khang Nguyen Duy | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Khang Nguyen Duy

Khang Nguyen Duy

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Khang Nguyen Duy

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

"Znaczące uczenie się" studentów obcokrajowców w Uniwersytecie Gdańskim

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Alicja Liliana Jurgiel-Aleksander, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Adam Jagiełło-Rusiłowski
Recenzenci: dr hab. Ewa Anna Kurantowicz, prof. DSW, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Dyplom nr 4182.


Gdańsk, 05 lipca 2017 r.

Data publikacji: środa, 27 września 2017 roku, 8:36
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 16 stycznia 2018 roku, 9:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba