fbpx Dominika Myślińska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Dominika Myślińska

Dominika Myślińska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 lipca 2017 roku

Dominika Myślińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obraz samego siebie i samoocena kobiet uzależnionych od alkoholu przed i po terapii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. WSB

Recenzenci: dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała, prof. dr hab. Mariola Bidzan

Dyplom nr 4191.


Gdańsk, 14 lipca 2017 r.

Data publikacji: środa, 9 sierpnia 2017 roku, 13:15
Ostatnia modyfikacja: środa, 9 sierpnia 2017 roku, 13:16
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba