fbpx Agata Anna Rudnik | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Agata Anna Rudnik

Agata Anna Rudnik

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 maja 2017 roku

magister Psychologii

Agata Anna Rudnik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Zasoby psychologiczne jednostki a jakość życia pacjentów w przebiegu chorób układu pokarmowego

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mariola Bidzan

Recenzenci: dr hab. Małgorzata Anna Basińska, prof. UKW, prof. dr hab. Janina Ogińska-Bulik

Dyplom nr 4166.


Gdańsk, 30 maja 2017 r.

Data publikacji: czwartek, 8 czerwca 2017 roku, 13:22
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 8 czerwca 2017 roku, 13:23
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba