fbpx Piotr Aleksander Kowzan | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Piotr Aleksander Kowzan

Piotr Aleksander Kowzan

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 maja 2017 roku

magister Pedagogiki

Piotr Aleksander Kowzan

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Monografia długu jako urządzenia wychowawczego

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika społeczna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Szkudlarek

Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Justyna Rutkowiak, dr hab. Helena Ostrowicka, prof. UKW

Dyplom nr 4164.


Gdańsk, 25 maja 2017 r.

Data publikacji: czwartek, 8 czerwca 2017 roku, 12:32
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 8 czerwca 2017 roku, 12:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba