fbpx Jacek Radosław Kowalczyk | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Jacek Radosław Kowalczyk

Jacek Radosław Kowalczyk

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 lutego 2017 roku

magister Psychologii

Jacek Radosław Kowalczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Psychologiczne korelaty stresu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i ich metody radzenia sobie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. WSB

Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, prof. dr hab. Mariola Bidzan

Dyplom nr 4136.


Gdańsk, 02 marca 2017 r.

Data publikacji: środa, 8 marca 2017 roku, 14:06
Ostatnia modyfikacja: środa, 8 marca 2017 roku, 14:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba