fbpx Anna Kot | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Anna Kot

Anna Kot

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 lutego 2017 roku

magister Biologii

Anna Kot

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenia moralne nadawane zagadnieniom bioetycznym przez uczniów oraz ich nauczycieli biologii w liceum ogólnokształcącym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Maria Groenwald, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Aleksandra Klus-Stańska, dr hab. Zdzisław Franciszek Aleksander

Dyplom nr 4132.


Gdańsk, 24 lutego 2017 r.

Data publikacji: środa, 8 marca 2017 roku, 12:38
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 9 marca 2017 roku, 10:09
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba