fbpx Daria Anna Bogucka | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Daria Anna Bogucka

Daria Anna Bogucka

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 października 2016 roku

Daria Anna Bogucka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Psychologiczne predyktory przystosowania się do choroby młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mariola Bidzan

Recenzenci: prof. dr hab. med. Barbara Stefania Kamińska, dr hab. Maria Oleś, prof. KUL

Dyplom nr 4081.


Gdańsk, 25 października 2016 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim115.38 KB

Recenzje

Data publikacji: środa, 26 października 2016 roku, 11:55
Ostatnia modyfikacja: środa, 26 października 2016 roku, 12:02
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba