fbpx Marcin Krzysztof Kochanowski | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Marcin Krzysztof Kochanowski

Marcin Krzysztof Kochanowski

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lipca 2016 roku

Marcin Krzysztof Kochanowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Umiejętność podejmowania decyzji ryzykownych, a efektywność w sporcie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Franciszek Makurat

Recenzenci: prof. AWFiS, dr hab. Mariusz Lipowski, prof. dr hab. Mieczysław Plopa

Dyplom nr 4068.


Gdańsk, 21 lipca 2016 r.

Data publikacji: czwartek, 28 lipca 2016 roku, 9:25
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 28 lipca 2016 roku, 9:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba