fbpx Martin Blaszk | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Martin Blaszk

Martin Blaszk

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2016 roku

Martin Blaszk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zaangażowanie w happening: w poszukiwaniu miejsca dla happeningu w edukacji”

„Involvement in happening: in search of a place for happening within education

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dorota Aleksandra Klus-Stańska

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Teresa Mendel, prof. dr hab. Katarzyna Stanisława Krasoń

Dyplom nr 4054.


Gdańsk, 27 czerwca 2016 r.

Data publikacji: poniedziałek, 4 lipca 2016 roku, 7:35
Ostatnia modyfikacja: piątek, 22 lipca 2016 roku, 10:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba