fbpx Karolina Agnieszka Lutkiewicz | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Karolina Agnieszka Lutkiewicz

Karolina Agnieszka Lutkiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2016 roku

mgr nauk społecznych

Karolina Agnieszka Lutkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Psychospołeczne uwarunkowania jakości związku partnerskiego w procesie przejścia do rodzicielstwa matek dzieci urodzonych przedwcześnie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mariola Bidzan

Promotor pomocniczy: dr Paulina Pawlicka
Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Eleonora Maria Bielawska-Batorowicz, prof. UO, dr hab. Alicja Maria Kalus

Dyplom nr 4051.


Gdańsk, 23 czerwca 2016 r.

Data publikacji: piątek, 24 czerwca 2016 roku, 10:47
Ostatnia modyfikacja: piątek, 24 czerwca 2016 roku, 11:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba