fbpx Joanna Dymecka | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Joanna Dymecka

Joanna Dymecka

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Joanna Dymecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zasoby psychospołeczne a przystosowanie do choroby i jakość życia osób ze stwardnieniem rozsianym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mariola Bidzan

Recenzenci: prof. US, dr hab. Andrzej Rafał Potemkowski, prof. dr hab. Teresa Rostowska

Dyplom nr 4029.


Gdańsk, 11 maja 2016 r.

Data publikacji: piątek, 20 maja 2016 roku, 7:32
Ostatnia modyfikacja: piątek, 20 maja 2016 roku, 7:32
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba