fbpx Piotr Hinc | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Piotr Hinc

Piotr Hinc

Uchwałą Rady Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 kwietnia 2016 roku

Piotr Hinc

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Polityka rozwoju lokalnego w działaniach władzy samorządowej miasta Żukowo

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jarosław Nocoń

Promotor pomocniczy: dr Beata Słobodzian
Recenzenci: prof. UMK, dr hab. Danuta Plecka, prof. WSPol, dr hab. Adam Hołub

Dyplom nr 4027.


Gdańsk, 04 maja 2016 r.

Data publikacji: czwartek, 19 maja 2016 roku, 12:09
Ostatnia modyfikacja: środa, 22 czerwca 2016 roku, 13:40
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba