fbpx Gracjana Dutkiewicz | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Gracjana Dutkiewicz

Gracjana Dutkiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 kwietnia 2016 roku

Gracjana Dutkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Rola lokalnych elit politycznych w kształtowaniu samorządu terytorialnego Gdyni w latach 2010 - 2014

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, prof. UAM, dr hab. Tadeusz Wallas

Dyplom nr 4026.


Gdańsk, 04 maja 2016 r.

Data publikacji: czwartek, 19 maja 2016 roku, 11:49
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 19 maja 2016 roku, 11:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba