fbpx Małgorzata Karolina Zielińska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Małgorzata Karolina Zielińska

Małgorzata Karolina Zielińska

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 lutego 2016 roku

Małgorzata Karolina Zielińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Miejsce, mobilność i edukacja. Dorośli Polacy w Reykjaviku

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maria Mendel

Recenzenci: prof. UG. dr hab. Kazimierz Kossak-Główczewski , prof. DSW, dr hab. Ewa Anna Kurantowicz

Dyplom nr 4005.


Gdańsk, 24 lutego 2016 r.

Data publikacji: czwartek, 3 marca 2016 roku, 13:25
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 3 marca 2016 roku, 13:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba