fbpx Marta Znaniecka | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Marta Znaniecka

Marta Znaniecka

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 lutego 2016 roku

Marta Znaniecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kategoria duchowości we współczesnej pedagogice. Ślady obecności”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Szkudlarek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. dr hab. Mirosław Cezariusz Patalon

Dyplom nr 4004.


Gdańsk, 24 lutego 2016 r.

Data publikacji: czwartek, 3 marca 2016 roku, 13:13
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 3 marca 2016 roku, 13:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba