fbpx Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 lutego 2016 roku

Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Cechy osobowości a kompetencje społeczne pedofilów

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UKSW, dr hab. Zdzisław Majchrzyk

Recenzenci: prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojcechowska, prof. SWPS, dr hab. Danuta Rode

Dyplom nr 4003.


Gdańsk, 23 marca 2016 r.

Data publikacji: czwartek, 3 marca 2016 roku, 13:00
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 3 marca 2016 roku, 13:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba