fbpx Joanna Alicja Doroszuk | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Joanna Alicja Doroszuk

Joanna Alicja Doroszuk

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2015 roku

Joanna Alicja Doroszuk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcjonowanie rodziny dziecka z niepełnosprawnością w badaniu netnograficznym. Rekonstrukcja problemowa badań Profesor Haliny Borzyszkowskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Amadeusz Roman Krause

Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Aleksandra Klus-Stańska, prof. US, dr hab. Teresa Żółkowska

Dyplom nr 3983.


Gdańsk, 17 grudnia 2015 r.

Data publikacji: środa, 23 grudnia 2015 roku, 10:42
Ostatnia modyfikacja: środa, 23 grudnia 2015 roku, 10:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba