fbpx Arkadiusz Maciej Stankiewicz | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Arkadiusz Maciej Stankiewicz

Arkadiusz Maciej Stankiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 września 2015 roku

Arkadiusz Maciej Stankiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Predyktory zachowań prozdrowotnych u osób dializowanych z przewlekłą chorobą nerek

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mariola Bidzan

Recenzenci: dr hab. Barbara Bętkowska -Korpała, prof. dr hab. Janina Ogińska-Bulik

Dyplom nr 3951.


Gdańsk, 29 września 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 29 października 2015 roku, 11:35
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 17:23
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba