fbpx Wiesław Jan Nynca | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Wiesław Jan Nynca

Wiesław Jan Nynca

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2015 roku

Wiesław Jan Nynca

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Klimat społeczny zakładów poprawczych a skuteczność procesu resocjalizacji wychowanków

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Robert Opora

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. dr hab. Eugeniusz Stanisław Bielicki

Dyplom nr 3941.


Gdańsk, 15 lipca 2015 r.

Data publikacji: poniedziałek, 24 sierpnia 2015 roku, 9:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 17:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba