fbpx Alicja Barbara Lewandowska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Alicja Barbara Lewandowska

Alicja Barbara Lewandowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2015 roku

Alicja Barbara Lewandowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Jakość życia małżeńskiego a postawy rodziców wobec dziecka niepełnosprawnego w rodzinie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Teresa Rostowska

Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Plopa, prof. dr hab. Mariola Bidzan

Dyplom nr 3927.


Gdańsk, 30 czerwca 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 20 sierpnia 2015 roku, 11:39
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 grudnia 2015 roku, 14:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba