fbpx Lidia Pustkowiak | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Lidia Pustkowiak

Lidia Pustkowiak

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 marca 2015 roku

Lidia Pustkowiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Predyktory „kariery" przestępczej młodocianych odbywających karę pozbawienia wolności

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Henryk Machel

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Robert Opora, prof. UJK, dr hab. Anna Ewa Kieszkowska

Dyplom nr 3893.


Gdańsk, 25 marca 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 2 kwietnia 2015 roku, 10:43
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 14 kwietnia 2015 roku, 10:02
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba