fbpx Magdalena Spryszyńska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Magdalena Spryszyńska

Magdalena Spryszyńska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 marca 2015 roku

Magdalena Spryszyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Komunikacja i style przywiązania a jakość życia małżeństw wychowujących bliźnięta”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Teresa Rostowska

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Iwona Lidia Janicka, prof. UG, dr hab. Mariola Elżbieta Bidzan

Dyplom nr 3891.


Gdańsk, 23 marca 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 2 kwietnia 2015 roku, 10:27
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 18:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba