fbpx Natalia Agnieszka Treder | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Natalia Agnieszka Treder

Natalia Agnieszka Treder

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 lutego 2015 roku

Natalia Agnieszka Treder

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Rodzina w percepcji chorego na stwardnienie rozsiane i jego współmałżonka

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Radosław Jodzio

Recenzenci: prof. dr hab. Emilia Łojek, prof. dr hab. Teresa Rostowska

Gdańsk, 27 lutego 2015 r.

Data publikacji: środa, 4 marca 2015 roku, 12:09
Ostatnia modyfikacja: środa, 4 marca 2015 roku, 12:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba