fbpx Katarzyna Karolina Nosek-Komorowska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Katarzyna Karolina Nosek-Komorowska

Katarzyna Karolina Nosek-Komorowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 lutego 2015 roku

Katarzyna Karolina Nosek-Komorowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Samoocena i sfera emocjonalna sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej przed i po okresie terapii w warunkach izolacji więziennej

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, prof. CMKP, dr hab. Zbigniew Kazimierz Lew-Starowicz

Dyplom nr 3878.


Gdańsk, 27 lutego 2015 r.

Data publikacji: środa, 4 marca 2015 roku, 12:01
Ostatnia modyfikacja: środa, 4 marca 2015 roku, 12:03
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba