fbpx Paweł Łukasz Ziemiański | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Paweł Łukasz Ziemiański

Paweł Łukasz Ziemiański

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 2014 roku

Paweł Łukasz Ziemiański

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Władza a metapoznawcze Ja

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Hanna Wanda Brycz

Recenzenci: prof. SWPS, dr hab. Irena Iwona Dzwonkowska, prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Dyplom nr 3851.


Gdańsk, 26 listopada 2014 r.

Data publikacji: poniedziałek, 1 grudnia 2014 roku, 14:30
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 1 grudnia 2014 roku, 14:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba