fbpx Helena Łucja Liwo | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Helena Łucja Liwo

Helena Łucja Liwo

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 października 2014 roku

Helena Łucja Liwo

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Implantowanie i działania pedagogiczne jako czynniki w rozwoju komunikacyjnych cech suprasegmentalnych mowy u dzieci do 2-go roku życia z głuchotą prelingwalną

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika specjalna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Recenzenci: prof. dr hab. Amadeusz Roman Krause, prof. UWM, dr hab. Urszula Bartnikowska

Dyplom nr 3833.


Gdańsk, 30 października 2014 r.

Data publikacji: środa, 5 listopada 2014 roku, 16:11
Ostatnia modyfikacja: środa, 5 listopada 2014 roku, 16:12
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba