fbpx Martyna Elżbieta Bildziukiewicz | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Martyna Elżbieta Bildziukiewicz

Martyna Elżbieta Bildziukiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 października 2014 roku

Martyna Elżbieta Bildziukiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Udział Królestwa Szwecji w międzynarodowych operacjach wspierania pokoju jako element strategii w polityce zagranicznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jacek Tebinka

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Michał Czarny, prof. UG, dr hab. Andrzej Kubka

Dyplom nr 3826.


Gdańsk, 21 października 2014 r.

Data publikacji: środa, 5 listopada 2014 roku, 12:39
Ostatnia modyfikacja: piątek, 20 lutego 2015 roku, 13:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba