fbpx Anna Marta Tomkiel | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Anna Marta Tomkiel

Anna Marta Tomkiel

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2014 roku

Anna Marta Tomkiel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Szkolnictwo podstawowe w województwie gdańskim w latach 1945 - 1975”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Romuald Grzybowski

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, prof. dr hab. Maria Kujawska

Dyplom nr 3805.


Gdańsk, 15 lipca 2014 r.

Data publikacji: poniedziałek, 28 lipca 2014 roku, 10:18
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba