fbpx Anna Elżbieta Kokot | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Anna Elżbieta Kokot

Anna Elżbieta Kokot

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 maja 2014 roku

Anna Elżbieta Kokot

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Mobbing w szkole jako zagrożenie podmiotowości nauczyciela

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Parzęcki

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Lucyna Elżbieta Kopciewicz, ks. prof. UP, dr hab. Adam Roman Solak

Dyplom nr 3792.


Gdańsk, 27 maja 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 5 czerwca 2014 roku, 14:15
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba