fbpx Karolina Izabela Siodmiak | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Karolina Izabela Siodmiak

Karolina Izabela Siodmiak

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 maja 2014 roku

Karolina Izabela Siodmiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ oddziaływań arteterapeutycznych przez sztukę wizualną na dialogowy umysł człowieka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Krzysztof Oleś

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Hanna Wanda Brycz, prof. dr hab. Maria Ledzińska

Dyplom nr 3791.


Gdańsk, 26 maja 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 5 czerwca 2014 roku, 14:10
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba