fbpx Mirosława Zofia Cybula | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Mirosława Zofia Cybula

Mirosława Zofia Cybula

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 kwietnia 2014 roku

Mirosława Zofia Cybula

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozumienie znaczenia czasowników operacyjnych przez uczniów i nauczycieli w kontekście zadań dydaktycznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab.Teresa Alicja Bauman

Recenzenci: prof. UG, dr hab.Maria Groenwald, dr hab. Zdzisław Franciszek Aleksander

Dyplom nr 3774.


Gdańsk, 10 kwietnia 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 22 maja 2014 roku, 9:33
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba