fbpx Łukasz Stankiewicz | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Łukasz Stankiewicz

Łukasz Stankiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 lutego 2014 roku

Łukasz Stankiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wizje uniwersytetu w  polskiej debacie publicznej 2007-2009”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. dr hab. Zbyszko Melosik

Dyplom nr 3754.


Gdańsk, 05 marca 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: