fbpx Anna Lidia Kuciejczyk | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Anna Lidia Kuciejczyk

Anna Lidia Kuciejczyk

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 stycznia 2014 roku

Anna Lidia Kuciejczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Relacje student-nauczyciel akademicki w  percepcji studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. (Analiza interakcjonistyczna)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Teresa Alicja Bauman, prof. dr hab. Maria Zofia Czerpaniak-Walczak

Dyplom nr 3744.


Gdańsk, 31 stycznia 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: