fbpx Dorota Dominika Dykalska-Bieck | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Dorota Dominika Dykalska-Bieck

Dorota Dominika Dykalska-Bieck

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 stycznia 2014 roku

Dorota Dominika Dykalska-Bieck

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Preferencje konsumenckie dzieci z perspektywy wartości i postaw wychowawczych rodziców

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Anna Maria Zawadzka

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Rostowska, prof. UŚ, dr hab. Małgorzata Ewa Górnik-Durose

Dyplom nr 3743.


Gdańsk, 29 stycznia 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: