fbpx Katarzyna Zofia Łagocka | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Katarzyna Zofia Łagocka

Katarzyna Zofia Łagocka

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 listopada 2013 roku

Katarzyna Zofia Łagocka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Optymistyczna postawa życiowa i  jej korelaty psychologiczne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Recenzenci: prof AWFiS, dr hab. Mariusz Lipowski, prof UG, dr hab. Hanna Brycz

Dyplom nr 3720.


Gdańsk, 03 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: