fbpx Agnieszka Magdalena Fanslau | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Agnieszka Magdalena Fanslau

Agnieszka Magdalena Fanslau

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 listopada 2013 roku

Agnieszka Magdalena Fanslau

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola prymowania i  płci w  podążaniu za wartościami: życzliwość i  bezpieczeństwo”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof UG, dr hab. Hanna Brycz

Recenzenci: dr hab. Aleksandra Katarzyna Fila-Jankowska, prof UG, dr hab. Anna Maria Zawadzka

Dyplom nr 3719.


Gdańsk, 03 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: