fbpx Tomasz Lenkiewicz | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Tomasz Lenkiewicz

Tomasz Lenkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 listopada 2013 roku

Tomasz Lenkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wartości polityczne w  procesie kształtowania Unii Europejskiej

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Chodubski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UKW, dr hab. Waldemar Andrzej Nowak

Dyplom nr 3714.


Gdańsk, 29 listopada 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: