fbpx Paweł Kozłowski | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Paweł Kozłowski

Paweł Kozłowski

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 listopada 2013 roku

Paweł Kozłowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

System wartości, cele i  plany życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka, prof. UG, dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

Dyplom nr 3713.


Gdańsk, 25 listopada 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: