fbpx Anna Nawrocka | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Anna Nawrocka

Anna Nawrocka

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 października 2013 roku

Anna Nawrocka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Zmiany w  zakresie wybranych cech osobowości sprawców przestępstw przeciwko rodzinie po okresie ich terapii edukacyjno-korekcyjnej

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Anna Maria Zawadzka

Recenzenci: prof. UWr, dr hab. Danuta Borecka-Biernat, prof. UG, dr hab. Mariola Bidzan

Dyplom nr 3705.


Gdańsk, 05 listopada 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: