fbpx Katarzyna Agnieszka Kmita-Zaniewska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Katarzyna Agnieszka Kmita-Zaniewska

Katarzyna Agnieszka Kmita-Zaniewska

Uchwałą Rady Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 października 2013 roku

Katarzyna Agnieszka Kmita-Zaniewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Transformacje myślenia o  edukacji: uczniowie okresu przemian systemowych w  rolach rodziców

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Jan Papież, prof. UMK, dr hab. Ewa Przybybylska

Dyplom nr 3697.


Gdańsk, 22 października 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: