fbpx Przemysław Piwowarczyk | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Przemysław Piwowarczyk

Przemysław Piwowarczyk

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2013 roku

Przemysław Piwowarczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Cechy osobowości młodzieży społecznie przystosowanej i  młodzieży niedostosowanej

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Machel, prof. dr hab. Eugeniusz Bielicki

Dyplom nr 3667.


Gdańsk, 02 lipca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: