fbpx Jerzy Chodnicki | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Jerzy Chodnicki

Jerzy Chodnicki

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 czerwca 2013 roku

Jerzy Chodnicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wpływ schematów oceniania zadań otwartych na  trafność teoretyczną egzaminu zewnętrznego na  przykładzie matematyki

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bolesław Niemierko

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Maria Groenwald, prof. dr hab. Wacław Zawadowski

Dyplom nr 3657.


Gdańsk, 19 czerwca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: