fbpx Szymon Dąbrowski | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Szymon Dąbrowski

Szymon Dąbrowski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 czerwca 2013 roku

Szymon Dąbrowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Pedagogika religii Józefa Tischnera. Poszukiwanie nowego modeluedukacji religijnej

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Patalon

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz

Dyplom nr 3656.


Gdańsk, 19 czerwca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: