fbpx Dorota Teresa Domińska-Werbel | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Dorota Teresa Domińska-Werbel

Dorota Teresa Domińska-Werbel

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Dorota Teresa Domińska-Werbel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osobowościowe uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w  trudnych sytuacjach społecznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UWr, dr hab. Danuta Borecka-Biernat

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Rostowska, prof. UŁ, dr hab. Grażyna Poraj

Dyplom nr 3636.


Gdańsk, 29 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: