fbpx Justyna Michałek | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Justyna Michałek

Justyna Michałek

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 marca 2013 roku

Justyna Michałek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rodzinne uwarunkowania kształtowania się tożsamości osobowej u  młodzieży z  rodzin migracyjnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Teresa Rostowska

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Barbara Harwas-Napierała, prof. dr hab. Mieczysław Plopa

Dyplom nr 3622.


Gdańsk, 04 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: