fbpx Marcin Radosław Szulc | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Marcin Radosław Szulc

Marcin Radosław Szulc

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 maja 2005 roku

Marcin Radosław Szulc

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dynamika planów życiowych w procesie psychoterapii osób uzależnionych od  substancji psychoaktywnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Kościelak

Recenzenci: dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, dr hab. Stanisława Steuden, prof. KUL

Dyplom nr 2532.


Gdańsk, 10 czerwca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: