fbpx Alicja Szulc-Boczek | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Alicja Szulc-Boczek

Alicja Szulc-Boczek

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 listopada 2005 roku

Alicja Szulc-Boczek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rodzina dotknięta choroba Alzheimera”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Halina Borzyszkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka

Dyplom nr 2598.


Gdańsk, 21 listopada 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: