fbpx Anna Strużyńska-Kujałowicz | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Anna Strużyńska-Kujałowicz

Anna Strużyńska-Kujałowicz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 września 2005 roku

Anna Strużyńska-Kujałowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybrane psychologiczne konsekwencje sprawowania i podlegania władzy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

Recenzenci: dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, prof. dr hab. Dariusz Doliński

Dyplom nr 2568.


Gdańsk, 19 września 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: