fbpx Roman Sokulski | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Roman Sokulski

Roman Sokulski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 kwietnia 2005 roku

Roman Sokulski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Skuteczność metod kształcenia opartych na  lingwistycznej teorii nauki czytania w zakresie odbioru tekstów literackich w szkole ponadpodstawowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bolesław Niemierko

Recenzenci: dr hab. Dorota Klus-Stańska, prof. UG, prof. dr hab. Zenon Uryga

Dyplom nr 2513.


Gdańsk, 19 kwietnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: